Företag:

Mark Olesen

Sedan den 1 september arbetar Mark Olesen för befraktningsteamet hos ESL Shipping, moderbolaget till [email protected] Shipping. Mark Olesen har stor erfarenhet av befraktning av torrbulk och styckegods inklusive krävande projektlaster. Förutom gedigen befraktningskunskap har Mark erfarenhet av spedition och stuveri. Fram till 2016 var Mark en viktig del av [email protected] Shippings tillväxt och framgång. Sedan dess har han arbetat för Schulte & Bruns och som privat företagare inom torrbulkbefraktning. Mark kommer att arbeta från både ESL Shippings och [email protected] Shippings svenska och finska kontor.