Företag:

Margareta Alestig

Margareta Alestig har utsetts till Erik Thun AB:s styrelseordförande och påbörjade sitt uppdrag den 1 september.

Margareta Alestig är vice vd för Sjätte AP-fonden och har en omfattande erfarenhet från operativ nivå och från styrelseuppdrag inom sjöfarts-, logistik- och finansbranschen.

Hon har tidigare bland annat varit CFO för Broström, för JCE Group, och för Swisslog. Hon har en universitetsexamen i affärsadministration.