Företag:

Malin Persson

Stiftelsen Sveriges Sjömanshus Direktion har utsett Malin Svensson till nya ledamot i stiftelsens granskningsgrupp som granskar och bedömer inkomna förslag till belöningar.

Malin Persson är journalist i botten och har jobbat till sjöss i cirka 15 år i olika befattningar. Just nu är hon Food & Beverage Supervisor på ForSea Ferries Aurora.

– Jag är tacksam och glad för uppdraget i stiftelsens granskningsgrupp och ser fram emot att vara en del av detta. Främst hoppas jag kunna inspirera fler kvinnor och intendenturpersonal att lämna bidrag, säger Malin Svensson i ett pressmeddelande.