Företag:

Maija Mattila

Maija Mattila börjar den 1 april 2022 som Rederierna i Finlands nya arbetsmarknadsdirektör. Mattilas ansvarsområde omfattar Rederierna i Finlands arbetsmarknads- och juridiska ärenden. Mattila har arbetat som arbetsmarknadsjurist på Rederierna i Finland sedan oktober 2018. Hon har arbetat med sjöfartsrätt och arbetsrätt sedan 2007. Nuvarande arbetsmarknadsdirektör Hans Ahlström blir pensionerad vid årsskiftet och fortsätter tills dess som senior advisor.