Företag:

Lars Bergqvist

Som förste sjökapten i Norden har Lars Bergqvist erhållit utnämningen Chartered Master Mariner. Chartered Master Mariner (CMMar) är en auktorisation som är reglerad i en kunglig stadga utfärdad av det brittiska kronrådet (Her Majesty’s Most Honourable Privy Council).

Stadgan har uppdragit åt the Honourable Company of Master Mariners, i samarbete med the Nautical Institute, att bevilja kvalificerade sjökaptener status som Chartered Master Mariners.

Kvalifikationen tilldelas inte bara brittiska sjökaptener, meriterade kandidater från övriga världen kan också ansöka om behörigheten. Chartered Master Mariners har blivit utnämnda sedan oktober 2017, och i september 2021 fick ytterligare 16 sjökaptener titeln vid en ceremoni ombord HQS Wellington i London.