Företag:

Lars Amréus

Regeringen beslutade tidigare i år om att förordna Lars Amréus som överintendent (motsvarande generaldirektör) vid Statens maritima och transporthistoriska museer och den 1 april tillträdde han tjänsten.

– Det är givetvis utmanande att bedriva museiverksamhet under pandemin, men tillsammans ska vi ta oss igenom detta och skapa förutsättningar för fortsatt utveckling av våra museer och verksamheter, säger Lars Amréus.

Lars Amréus kommer närmast från att ha varit riksantikvarie och myndighetschef för Riksantikvarieämbetet sedan 2012. Han är utbildad arkeolog och har arbetat med kulturmiljö- och kulturarvsfrågor i 25 år, bland annat i Regeringskansliet och som överintendent och chef för Statens historiska museer.

Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM) är en statlig myndighet som bevarar, utvecklar och ökar kunskapen om det maritima och transporthistoriska kulturarvet. SMTM driver Marinmuseum i Karlskrona, Sjöhistoriska museet och Vasamuseet i Stockholm samt Järnvägsmuseet i Gävle.