Företag:

Kaj Takolander

Kaj Takolander har utsetts till direktör för passageraraffärsenheten och medlem av Helsingfors Hamn Ab:s ledningsgrupp från mitten av maj. Han har senast arbetat som försäljningsdirektör på Viking Line Abp. Innan dess har han bl.a. tjänstgjort som marknadsdirektör på Viking Line och direktör för passagerarverksamheten på Finnlines Abp.