Företag:

Johan Lång

Sjökapten och Politices kandidat (privat rätt) Johan Lång har utsetts till chef för skadeservice och kommer att ansvara för Alandias hela skadehantering av sakskador inklusive Kasko, P&I, Transport och Fritidsbåt. Lång har en bred erfarenhet av arbete ombord i handelsflottan, hantering av skador samt av att leda skadehantering under de tre senaste åren på Alandia.

Före Alandia arbetade Lång 2007–2017 på GARD först som Claims Executive och sedan som Claims Manager med kundansvar i Baltikum, Finland och Tyskland. Innan dess har han arbetat på olika fartyg i handelsflottan i ett flertal positioner 1994–2006.

|