Företag:

Johan Gahnström

Johan Gahnström har nu startat CompetenSEA och lämnar därmed sin tjänst som shipping operations director inom ABL Group (världens största maritima konsultföretag). Efter flera år i seniora befattningar i London och världen, bland annat i Intertanko, ska Johan Gahnström bland mycket annat arbeta för en fossilfri sjöfart.

Johan Gahnström har en bred bakgrund och ett stort kontaktnät inom shipping och hamnar och kommer att fokusera på maritima konsulttjänster, projektledning och expertkunskap i sjöfartsområdet.

CompetenSEA har två kontor, ett i Göteborg och ett i Brighton, England. CompetenSEA avser nu att tillsammans med partners ta sig an både stora och små projekt inom hela sjöfartsnäringen.