Företag:

Jeanette Ganesjö

Stiftelsen Sveriges Sjömanshus Direktion har utsett Jeanette Ganesjö till nya ledamot i stiftelsens granskningsgrupp som granskar och bedömer inkomna förslag till belöningar.

Jeanette Ganesjö är restaurangägare i botten och har jobbat till sjöss i 12–13 år, nu på Tallink Silja Line.

– Jag jobbar som Catering Steward i á la carten men sitter även i sektionen och som HSO. Känner mig väldigt hedrad över att ha fått detta uppdrag och ser fram emot att komma i gång, säger Jeanette Ganesjö i ett pressmeddelande.

Tillsammans med Pia Westerholm fick Jeanette Ganesjö i sin egenskap av skyddsombud på Silja Symphony 2019 års San-pris från Sjöfartens Arbetsmiljönämnd för sina insatser för arbetsmiljön ombord.