Företag:

Jan Limnell

Jan Limnell blir i maj 2022 Deputy Managing Director och Underwriting Director i Nordic Marine Insurance Ltd (Nordisk Marinförsäkring AB) i Stockholm. Han har bred erfarenhet av sjöfart och sjöförsäkring och har i närmare 30 år tjänstgjort på Alandia. Jan Limnell har också varit aktiv inom internationellt sjöförsäkringssamarbete och har bland annat varit ordförande för  Cefor och viceorförande för IUMIs Hull committee.