Företag:

Jan Hanses

Viking Line Abp, Jan Hanses har utsetts till ny verkställande direktör i Viking Line Abp från den 20 mars 2014. Han anställdes i dåvarande SF Line Ab som jurist 1988 och utsågs 2005 till vice verkställande direktör i Viking Line Abp.

|