Företag:

Jacob Rubensson

Jacob Rubensson har nyligen anställts som skeppsmäklare på Tore Ulff Chartering AB. Han kommer närmast från Rederi AB Transatlantic i Göteborg, innan dess jobbade han på FH Bertling och studerade Sjöfart & Logistik på Chalmers. Jacob kommer bland annat att jobba som representant för det tyska rederiet MTL med befraktning av sågade trävaror på Nordafrika.