Företag:

Henrik Bengtsson

I mitten av januari började Henrik Bengtsson som speditör på Uddevalla Hamnterminal. Henrik har lång erfarenhet av branschen och kommer närmast från Freightman i Göteborg. Där har han haft ett varierande uppdrag och arbetat med allt ifrån sjöspedition, tull och landtransporter med flöden främst från Skandinavien.