Företag:

Hanna Mahaffey

Den 1 december tillträdde Hanna Mahaffey som Crew Coordinator på AdMare Ship Management AB. Hanna tog examen i Sjöfart och Logistik 2020 och har tidigare läst Fartygsbefäl Klass VII på Chalmers. Under studietiden har hon praktiserat och jobbat extra hos Svitzer inom operations och även jobbat som matros på Strömma Kanalbolaget. 

– Jag ser fram emot de nya utmaningarna som Crew Coordinator och möjligheten att få jobba på AdMare, säger hon.