Företag:

Eleanor Franklin

Stena Teknik har anställt Eleanor Franklin som Regulatory Advisor & Maritime Sustainability Expert. Med tidigare erfarenhet från olje- och gasbolaget BP, samt expertis inom områdena miljörätt och strategier för minskade utsläpp av koldioxid, kommer hon att stärka Stena Tekniks hållbarhets- och energiteam.

– Jag ser fram emot att få hjälpa Stena Teknik att driva hållbarhetsagendan, säger hon.

Eleanor har nyligen flyttat till Sverige.