Företag:

David Andersson

Den 1 december 2020 tillträder David Andersson tjänsten som General Manager, Chartering för Furetank Chartering AB. Han är född 1983 och har examen från ”Sjöfart och Logistik 2007” på Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg. Efter avlagd examen har han varit anställd i Broström Tankers och i Furetank Chartering AB sedan starten 2012. Han har lång erfarenhet inom kommersiell drift av produkt- och kemikalietankers.

I samband med att David Andersson tillträder sin befattning, kommer bolagets mångårige ledare och chefsbefraktare, Stefan Magnusson, att gå i pension.