Företag:

Craig Jasienski

Styrelsen i Wallenius Wilhelmsen ASA har i dialog med President and CEO Craig Jasienski kommit överens om att avsluta hans anställning i företaget från den 8 mars 2021. Styrelsen inleder rekrytering av en ny CEO. Tills en ny CEO har anställts fungerar bolagets CFO Torbjørn Wist som CEO.