Företag:

Carl-Johan Eriksson

Den 1 september tillträdde Carl-Johan Eriksson som Nautical Superintendent på AdMare Ship Management AB.

Efter sjökaptensexamen 2008 från Chalmers tjänstgjorde Carl-Johan Eriksson som däcksbefäl på K-Lines LNG-tankers, varav de senare som seniorbefäl. 2016 gick han iland och har sedan dess jobbat med kvalitet, säkerhet och vetting på Laurin Maritime/Team Tankers och senast på Stena Line.

– Jag har varit nyfiken på AdMare de senaste åren och hoppas nu kunna bidra med mina erfarenheter både ifrån sjön och iland så vi tillsammans kan leverera bästa service och support till kunder, ägare och ombordpersonal säger Carl-Johan Eriksson.