Företag:

Annika Berglund

Personalvetare Annika Berglund har utnämnts till HR-chef för försäkringsaktiebolaget Alandia, fokuserat på marin-, transport och fritidsbåtsförsäkringar. Berglund har bred erfarenhet inom HR och har specialiserat sig bland annat på employer branding, talent management, förändringsarbete, organisationskultur, medarbetarengagemang samt utbildning för ledare.

Berglunds senaste arbetsgivare är If Skadeförsäkring i Sverige. Före If har Berglund jobbat bl.a. på Cervera där hon var ansvarig för samtliga HR processer. Tidigare har hon även arbetat i ett flertal HR-roller inom Sony Ericsson, Ericsson, Hewlett Packard och Cybercom.

Annika Berglund kommer att vara stationerad Alandias kontor i Stockholm.