Företag:

Albin Johansson

Den 2:e maj tillträdde Albin Johansson sin tjänst som Marine Superintendent på OljOla Shipping, där han kommer att utgöra en del av säkerhets- och kvalitetsteamet.

Albin Johansson kommer närmast från Sirius Shipping, där han har seglat som seniorbefäl de senaste fyra av totalt sju år till sjöss. Dessförinnan arbetade han i Göteborgs hamn som säkerhetssamordnare under tiden och efter att han tog sjökaptensexamen på Chalmers 2015.

Genom sin erfarenhet och kompetens kommer Albin Johansson att styrka organisationen. Det är med nöje och stor förväntan vi välkomnar Albin till OljOla, skriver rederiet i sin pressinformation.