Flottparad blev också marin- och krishanteringsövning

I samband med flottparaden vid Ösel den 23 juni ordnades också manövern "Ösel 2006"". I denna ingick minsvepning i Küdema viken före paraden och åtgärder för att klara av ett eventuellt oljeutsläpp i Natura 2000-området. Förberedelserna inför paraden tog fem månader under ledning av Estonia Defence League och omfattade över 40 militära och civila organisationer. Därför blev det samtidigt en övning i krishantering.Den enda incidenten under flottparaden inträffade när det största örlogsfartyget

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.