Flera nordiska fartyg på Paris MOU:s augustilista

Minst åtta fartyg med nordiska kopplingar finns med på Paris MOU:s lista över kvarhållna fartyg i augusti. Danskflaggade Maria Soltin, ägd av Soltin Shipment AS, hölls kvar längst av de åtta fartygen med sina 13 dagar i Antwerpen, fartyget fick totalt 16 anmärkningar varav fem var anledning till kvarhållande.De flesta fartygen hölls bara en dag, till exempel svenska Pallas Ocean (ägd av Pallas Shipping AB) som kvarhölls en dag i Szczecin med nio anmärkningar varav två, problem med certifikat för befälhavare och styrmän samt en anmärkning om minimibesättning, var skäl till kvarhållande. En dag kvarhölls också Maersk Vermont, Hav Tind, Wilson Husum och Stolt Courage.Yagra Gas, Larvik Shipping AS, hölls kvar i fyra dagar i Purfleet med 23 anmärkningar varav fem var skäl för kvarhållning.Finnkraft hölls kvar i två dagar i Antwerpen med totalt tolv anmärkningar varav sju allvarliga nog föra att vara skäl för kvarhållning, däribland anmärkningar för sjökorten, smutsigt maskinrum samt underhåll av fartyget och dess utrustning.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.