Flera fel av skepparen satte Trans Frej på grund

Befälhavaren tog en rad felaktiga beslut som ledde fram till att Trans Frej gick på grund utanför Oxelösund på eftermiddagen den 14 januari. Det skriver Sjöfartsinspektionen i sin rapport om olyckan. Väderprognosen sa att vädret skulle bli bättre under natten som kom och därför ifrågasätter rapporten befälhavarens beslut att lämna hamnen vid den tidpunkt han gjorde det.Vädret var mycket dåligt med snöbyar och hård vind, skeppare och styrman säger att vinden var 28 meter per sekund och Sjöfartsinspektionen säger att det mycket väl kan stämma.”Befälhavaren underlät att påkalla hjälp från vare sig styrman eller utkik trots att sikt-, vind- och sjösituation gjorde att assistans i allra högsta grad var av nöden”, skriver Sjöfartsinspektionen.Det dåliga vädret gjorde radarutrustningen obrukbar varför fartyget enligt inspektionen bör få bättre utrustning med elektroniska sjökort.Fartyget gick utan lots eftersom befälhavaren hade lotsdispens, en styrman som inte deltog i navigeringen fanns på bryggan. Hade styrmannen deltagit kunde han ha upptäckt att befälhavaren vid en navigationspunkt valde fel kurs. En aktiv utkik hade också kunnat upptäcka att Trans Frej kom alldeles för nära Stora Runnskär. Enligt befälen ombord kördes fartyget i sex knop men AIS-information visar att den verkliga farten var 14,5 knop. Olyckan orsakade inga skador på miljö eller människor men fartyget skadades så illa att 200 ton stål fick bytas efter olyckan.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.