Fler utländska befälhavare på danskflaggade fartyg

Herning Shipping och Svitzer följer nu Torm och anställer utlänningar, också icke-EU-medborgare, som befälhavare på danskflaggade fartyg. Nyligen fick Herning Shipping tillstånd att använda utländska befälhavare i två tankfartyg i jakten på personal för att bemanna fartygen. Svitzer har redan fått tillstånd att bemanna bogserbåten Bestla med en hel-litauisk besättning, inklusive befälhavaren. Bestla har nyligen flyttats till rederiets pråmverksamhet i Östersjön, och kommer nu till skillnad från sina två systerfartyg att fortsätta segla under dansk flagg. De båda befälhavarna genomgår nu en särskild kurs för att möta den danska Søfartsstyrelsens krav på utländska befälhavare. Facket Søfartens Ledere oroas över det ständigt ökade antalet godkännanden, men det är omöjligt att få tag på tillräckligt med danska sjöfarare.