Fjord Line vill köra nybyggen med LNG

Fjord Line Denmark A/S har beslutat att göra en förstudie i syfte att använda LNG (flytande naturgas) som bränsle på de två nybyggen, som kommer att levereras från Bergen Group Fosen 2012. Studien backas upp av Nærings-& Handelsdepartment i Norge och Fjord Line Danmark söker nu ekonomiskt stöd från EU för att starta projektet. Övergången från bränsle till LNG kommer att minska CO2-utsläppen med cirka 25 procent, medan NOx-utsläppen reduceras med cirka 90 procent. LNG-projektet kostar runt 10 miljoner kronor. För att färjorna ska få samma räckvidd kräver LNG avsevärt större bränsletankar än för konventionellt bränsle.