Finska staten kan tidigarelägga fartygsbeställningar

Arbets- och näringsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som bland annat ska utreda om den offentliga sektorn kan tidigarelägga planerade fartygsbeställningar för att underlätta varvsindustrins och underleverantörernas situation i Finland. Den rådande finanskrisen innebär i praktiken att inga nya fartygsbeställningar görs inom den privata sektorn och att varvsindustrin står inför stora problem. Arbetsgruppen ska slutföra sitt arbete i mitten av maj i år. Medel för de åtgärder som arbetsgruppen föreslår reserveras i nästa års statsbudget eller eventuellt redan i kommande tilläggsbudget.