Fotograf: Gränsbevakningsväsendet.

Finska sjöfacken kritiserar Frontex-blandbesättning

Sjöfacken i Finland är upprörda över finska Gränsbevakningens beslut att bemanna bevakningsfartyget Merikarhu med delvis utländsk personal.

Det finländska kustbevakningsfartyget Merikarhu ska åter delta i Frontex-operationen Poseidon i Medelhavet. Det föregående Frontex-uppdraget för Merikarhu omfattade fem veckor i Medelhavet under 2016.

Multinationell

Denna gång kommer Merikarhu att operera i Medelhavet åtminstone i sex månader. Fartygets uppgift blir att bevaka EU:s yttre gräns på Egeiska havet. En nyhet är att besättningen för första gången är multinationell. Gränsbevakningen uppger att de egna personalresurserna inte skulle ha varit tillräckliga för att bemanna fartyget under hela operationen.

Befäl och personer i nyckelpositioner kommer från Finland medan cirka hälften av besättningen kommer från andra euriopeiska länder som Italien, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Tyskland, Estland och Grekland.

– Detta sker för första gången i Frontex historia och förväntningarna är höga, säger inrikesminister Paula Risikko i ett pressmeddelande.

”Ett misstag”

Sjöfacken är inte lika entusiastiska och meddelar i en gemensam skrivelse att de inte godkänner att bevakningsfartyget får utländsk besättning. I ett gemensamt pressmeddelande påpekar Finlands Skeppsbefälsförbund, Finlands Maskinbefälsförbund och Finlands Sjömans-Union att man även tagit in utländskt befäl på Merikarhu. De betraktar blandbesättningen som ett misstag.

Skeppsbefälsförbundet, Sjömans-Unionen och Maskinbefälsförbundet betonar att Gränsbevakningsväsendets och dess fartygs huvuduppgift är att trygga säkerheten vid Finlands gränser och havsområde och delta i försvarsarbetet. ”Därmed ska Gränsbevakningsväsendets fartyg vara under strikt inhemsk kontroll och att utländska personer inte ska erbjudas möjlighet att hantera deras funktioner och teknologi. Det gäller även när fartyget sköter ett EU-uppdrag”, skriver man i sitt meddelande.

Köper inte resonemanget

Sjöbefälsförbundets verksamhetsledare Johan Ramsland godtar inte heller Gränsbevakningsväsendets förklaring om att man fick ”kompetenta personer” och att Finland inte hade tillräckliga resurser.  

– Det finns finländska yrkesmän för gränsbevakningsoperationer. För varje tjänst som tillsatts med en utländsk arbetstagare hade det funnits en utbildad finländare i behov av en arbetsplats, säger han.

Sjömans Unionens ordförande Simo Zitting förundrar sig likaså över Gränsbevakningsväsendets förfarande, i synnerhet som det för närvarande pågår diskussioner om att begränsa möjligheterna för personer med dubbelt medborgarskap att arbeta med strategiska uppgifter.