Finsk flagg förmånligare för Tallink

Tallink meddelar att de träffat en överenskommelse med Finlands Sjömans-Union, som innebär att rederiet lovar att höja de ombordanställdas löner på sina Superfast-färjor. Under detta år skall lönerna nå en nivå som är 60 procent av den finska och de skall successivt höjas så att de är på samma nivå 2008. För att reducera Superfast-färjornas kostnader har Tallink slopat anlöpen av Paldiski och de går nu enbart mellan Hangö och Rostock.Utan möjlighet till nettolöner ligger Tallinks faktiska lönekostnader redan i år på en nivå som är 80 procent av den finska. År 2008 skulle det faktiskt bli mer lönsamt för Tallink att skifta från estnisk till finsk flagg på Superfast-färjorna och därmed få tillgång till det finska nettolönesystemet. I annat fall skulle rederiets lönekostnader bli 33,5 procent högre än de finska.Estonian Seamen’s Independent Union (EMSA) påpekar att de ombordanställda på alla Tallinks färjor utför motsvarande arbeten och att det därför inte kan motiveras att man på några färjor betalar mycket högre löner än på de andra. EMSA inleder förhandlingar med Tallink den 19 juni, där fackföreningen kommer att kräva likvärdig behandling för alla Tallinks ombordanställda.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.