Fotograf: Finnpilot

Lotsar behövs även i framtiden

Matti Pajula, vd för jubilerande Finnpilot, tror att behovet av lotsar kan komma att öka i framtiden. 

Det finländska statliga lotsningsbolaget Finnpilot Pilotage Ab har nyligen firat sitt tioårsjubileum. Dess vd Matti Pajula hyser inga som helst tvivel om att lotsar kommer att behövas även när följande tioårsperiod har förflutit.

– Jag tror i själva verket att det kommer att behövas i större utsträckning. Toleransnivåerna reduceras genom att farlederna är de samma medan fartygsstorlekarna tenderar att växa. Jag tror att lotsar kommer att behövas ännu under en mycket lång tid, men verksamhetsbilden kan givetvis förändras i viss mån. Till och med om vi någon gång kommer så långt att vi har automatiska fartyg som ute till havs kan opereras utan besättning ombord bör de bemannas åtminstone på någon nivå när de närmar sig hamn, menar Matti Pajula.

Säkerhetsfaktor

En annan faktor som Matti Pajula tror kan öka behovet av lotsning är den kraftigt ökande vetskapen om miljörisker.

– På Finska viken är tankertrafiken livlig, på vintern är det svåra isförhållanden och ombord på fartygen är det allt vanligare med internationella besättningar med dålig kännedom om lokala förhållanden. Krav på att sådana fartyg ska ha lots ombord på Östersjön eller åtminstone på Finska viken har ju redan diskuterats. Om vi i så fall bereds möjlighet till det är vi redo att erbjuda en sådan tjänst.

Gott om arbete

Matti Pajula rekommenderar lotsyrket även för nya generationer av sjöfarare.

– Jag tycker att detta är ett synnerligen beaktansvärt maritimt yrke även med tanke på framtiden för yngre sjöfarare. Jag tror att det kommer att finnas gott om arbete och här i Norden kan det till och med uppstå brist på bra och erfaret befäl.

En längre intervju med Matti Pajula publiceras i Sjöfartstidningen nr 2, ute den 21 februari.

 

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.