Finnlines utser tf vd

Finnlines styrelse har utsett styrelsemedlemmen Olav K Rakkenes till tf verkställande direktör för Finnlines Plc från 24 april 2007. Förre verkställande direktören Antti Lagerroos fortsätter som rådgivare för styrelsen till den 31 augusti 2007.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.