Finnlines samarbetar med Stora Enso

Finnlines kommer att erbjuda sina kunder fraktkapacitet på den nya ro-ro-linjen som Stora Enso öppnar mellan Kotka och Göteborg den 1 juli 2005. Linjen får tre avgångar i vardera riktningen per vecka.Vidare kommer Finnlines att upphöra med anlöpen av Felixstowe i sin linjetrafik på England. Från 1 juli flyttas all verksamhet till Tilbury vid Themsen. Hamnbytet kommer inte att påverka fartygens tidtabeller.