Finnlines ökar trafiken på Åbo

I samband med att Finnlines upphör med sin linjetrafik till Nystad utökas trafiken på Åbo. Från och med 15 januari har Finnlines sex avgångar per vecka från Travemünde till Åbo. Trafiken sköts med inhyrt tonnage. Förutom de norska ro-ro-fartygen/tågfärjorna ”Runner” och ”Rider” som enbart går mellan Åbo och Travemünde, går för närvarande det svenska ro-ro-fartyget ”Vasaland” och norska ”Antares” via Åbo på nordgående.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.