Fotograf: Kai Knocke

Kategori: Fartygsaffärer

Finnlines förbereder försäljning av Finnhansa

Svaveldirektivet leder sannolikt till försäljning av finskflaggade Finnhansa. 

Finnlines har inlett samarbetsförhandlingar (MBL) gällande personalen på ropax-fartyget Finnhansa. Förhandlingarna berör 36 personer. Enligt rederiet har det en längre tid varit olönsamt att operera fartyget. Förändringarna i miljölagstiftningen och i synnerhet svaveldirektivet, som träder i kraft i början av nästa år, har föranlett rederiet att förbereda en försäljning av fartyget.

Om planerna förverkligas innebär det permitteringar eller uppsägningar av hela besättningen. 

Finnhansa går i Finnlines trafik främst mellan Finland och Tyskland. Hon är byggd 1994 i Polen. Flaggades in till Finland i januari i år.