Finländsk utredning om lotsningsprocessen

Lotsningen har en positiv effekt på sjöfartens säkerhet, sjötrafikens smidighet och den marina miljön. Detta framgår i en undersökning från Sjöfartsbranschens utbildnings- och forskningscentral vid Åbo Universitet. Undersökningen har gjorts i samarbete med statliga Finnpilot Pilotage Oy, som svarar för lotsningen i Finland.Själva lotsningsprocessen har beskrivits mer detaljerat än någonsin tidigare och därefter har det varit möjligt att identifiera mätbara element i processens olika skeden. Nästa steg blir att Finnpilot börjar mäta sin egen lotsningsprocess under 2012. Förutom att man begär in feedback från de lotsade fartygens befälhavare kommer lotsarna själva att utvärdera sitt arbete och rapportera om avvikelser.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.