Finlands största hamn inledde sin verksamhet

Det nya hamnbolaget Port of HaminaKotka Ltd inledde officiellt sin verksamhet den 1 maj 2011. Bolaget tar över verksamheten i hamnarna Kotka och Fredrikshamn (Hamina på finska) i östra Finska viken. Med en årlig godsomsättning om cirka 16,5 miljoner ton blir Fredrikshamn-Kotka den största allmänna hamnen i Finland. Endast Neste Oils egen industrihamn Sköldvik vid raffinaderiet i Borgå har en större godsomsättning. Det nya hamnbolaget ägs till 60 procent av Kotka stad och 40 procent av Fredrikshamns stad.