Finland sänder marin enhet till Somalia

Det finländska minfartyget Pohjanmaa kommer att delta i EU:s militära insats Operation Atalanta som bekämpar sjöröveriet utanför Somalias kust. Minfartyget underställs EU-flottans operativa kontroll i operationsområdet från den 1 februari till den 30 april 2011. Målsättningen med Operation Atalanta, som inleddes i december 2008, är dels att bekämpa sjöröveri, dels att trygga Världslivsmedelsprogrammet WFP:s transporter till Somalia och övrig fartygstrafik. Pohjanmaa har ett deplacement på 1.450 ton och levererades 1979.