Finland godkänner inte ECA-utsläppsgränser

Finlands regering har beslutat att inte godkänna ändringen i Marpol-konventionens Annex VI om skärpta begränsningar av bland annat svavelutsläpp från fartyg inom utsläppskontrollområden (ECA), dit Östersjön hör. Inom ECA sänks bunkeroljans högsta tillåtna svavelinnehåll från 1,5 procent till 1,0 procent den 1 juli 2010 och till 0,1 procent den 1 januari 2015. För Finlands industri skulle detta innebära extra transportkostnader på närmare EUR en miljard.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.