Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Politik

Finland förlänger coronastöd

Finland förlänger coronastödet till sjöfarten och flyttar över det från Försörjningsberedskapscentralen till Traficom.

Finlands regering föreslår ett stöd på sammanlagt upp till 24,7 miljoner euro till last- och färjerederier för att bedriva trafik under coronaviruspandemin. Syftet är att säkerställa och främja en tillräcklig sjötransportkapacitet, skapa ett förnyat förtroende för sjötrafiken och bevarandet av det finländska tonnaget samt att göra det möjligt för rederierna att upprätthålla sin operativa kapacitet, lyder den allmänna motiveringen.

Sjöfarten måste fungera

Enligt kommunikationsministeriet har både last- och färjerederiernas kassaflöde minskat avsevärt och verksamhetsförutsättningarna har försvårats. Ett villkor för att erhålla stödet är att rederiet åläggs skyldighet att tillhandahålla allmännyttiga tjänster eller åläggs någon annan trafikplikt vad gäller rutt, fartyg eller turtäthet.

– För Finlands ekonomi och näringsliv är det helt avgörande att sjötransporterna fungerar i alla förhållanden. Vi vill säkerställa att sjöfartens transportkapacitet är tillräcklig och att rederierna behåller sin förmåga att operera trafik. I första hand är målet att trafiken fungerar på marknadsvillkor och börjar återhämta sig när coronarestriktionerna successivt lättas. Detta anslag möjliggör ett stöd till rederiernas trafik om det visar sig vara nödvändigt, säger kommunikationsminister Timo Harakka i ett pressmeddelande.

Fortsättning på tidigare stöd

Stödet från Försörjningsberedskapscentralen upphör den 18 juni och ersätts därefter av det nu föreslagna 24,7 miljoner euro som budgeteras som en del av den fjärde tilläggsbudgeten. Stödet beviljas och övervakas därefter av myndigheten Traficom (Trafik- och kommunikationsverket).