Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Finansiering klar för modernare säkerhetsutbildning

Stiftelsen Sveriges Sjömanshus och Sjöfartsverket skjuter till medel för förnyelse av säkerhetsutbildning.

Utbildningsmaterialet för grundläggande säkerhetsutbildning för personal ombord på fartyg under 500 brutto i inre fart behöver moderniseras. Tack vare finansieringshjälp från Stiftelsen Sveriges Sjömanshus och Sjöfartsverket kan nu detta bli verklighet, meddelar Skärgårdredarna, som projektleder och genomför satsningen. Den beräknas vara klar i början av 2018.

Grundläggande säkerhetsutbildning är fastslagen av Transportstyrelsen och får genomföras internt i rederier. Utbildningen består av en teoridel som kompletteras med praktiska övningar. För de teoretiska grunderna finns det sedan tio år en interaktiv CD som endast varit tillgänglig för Skärgårdsredarnas medlemmar.

Det finns behov av att modernisera teoridelen och samtidigt göra den tillgänglig för alla som kan ha nytta av en sådan utbildning. Resultatet blir en modern och självlärande utbildning på nätet, skriver Skärgårdsredarna.