Fotograf: Lars Andersson

Kategori: Ekonomi | Fartygsaffärer

Finansiering i fokus på årets Executive Meeting

Redarna måste börja använda andra finansiärer. Bankerna är mer försiktiga med lånen särskilt till småredare.

Sjöfartens Analysinstitut, SAI, hade temat ”Navigating through dire straits” på årets Executive Meeting, som anordnades i Göteborg den 16 till 17 januari. Fokus låg bland annat på alternativa finansieringsmöjligheter i dagens lågkonjunktur, och hur rederierna ska kunna finansiera sin verksamhet när bankerna nu blivit allt mer försiktiga med att låna ut pengar. 

Riskkapital bästa alternativet

Øyvind Holte, vd för tyska DVB Bank, pratade mycket om att allt går i cykler och att det inte är något nytt att bankerna nu lånar ut allt mindre pengar till sjöfarten. Historiskt sett har bankerna varit betydligt mindre villiga än vad man är idag med att engagera sig i shipping, och enligt Holte är det dessutom långtifrån någon självklarhet att banker överhuvudtaget ska involvera sig i en så pass volativ bransch som sjöfarten.

– Mitt råd att därför att rederierna i fortsättningen förlitar sig mer på att få in riskkapital istället för att försöka låna av banker, sade Øyvind Holte.

Enligt Øyvind Holte finns det ett antal olika alternativ till banker som långivare, och nämnde bland annat exportkreditbyråer, investeringsfonder och obligationsmarknader. På lång sikt kommer visserligen att bankerna att återigen bli mer villiga att låna ut pengar till sjöfarten, men förhoppningsvis kommer man då att tillämpa mer ”hållbara” principer när det gäller utlåningen. 

Små rederier får inga banklån

Även Anthony Zolotas, vd för Eurofin Group, betonade att sjöfarten måste leta efter finansieringsalternativ till banker, framförallt då privatkapitalbolag och i viss mån obligationsmarknader. Enligt Zolotas kommer det att dröja lång tid innan bankerna på allvar återvänder till shippingbranschen, och han är dessutom övertygad om att många banker har försvunnit för gott från sjöfarten. 

Zolotas framhöll också att det visserligen kan vara attraktivt för många redare att vara oberoende och små, men att detta inte är någon fördel när det gäller relationen till banker. 

– De få banker som fortfarande lånar ut pengar till sjöfarten gör det till stora, etablerade rederier. Som redare gäller definitivt inte regeln ”small is beautiful”, sade Anthony Zolotas, vd för Eurofin Group.