Fem svårt skadade vid explosion på svenskt fartyg

Sex varvsarbetare skadades vid en explosion på den svenskflaggade Skagern, som sedan en kollision med Samskip Courier i juni 2006 ligger för reparation i Swinoujscie. Olyckan inträffade vid svetsning i en ballasttank. Fem av de skadade ligger kvar på sjukhus. Deras tillstånd uppges vara allvarligt men inte livshotande. Orsaken utreds men man förmodar att det rör sig om otillräcklig ventilation efter målningsarbete.