Fartyg släppt efter 712 dagar

Fartyget St. Piran har släppts efter att ha legat kvarhållet i hela 712 dagar i den brittiska hamnen Lowestoft. Fartyget hade 19 rapporterade brister varav sju var grund för att kvarhålla fartyget. Bristerna inkluderade oljeläckage som innebar en omedelbar brandfara, till att det inte fanns någon fungerande brandpump och felaktiga radioinstallationer. St Piran släpptes den 31 augusti för att gå till en överenskommen hamn för reparationer, meddelar den brittiska kustbevakningen.