Fotograf: Adam Bergman/IMB

Kategori: Säkerhet

Färre fartygskapningar 2015

Antalet piratangrepp under 2015 var lika många som 2014, men antalet kapningar och gisslantagningar var färre.

Sammanlagt 246 piratincidenter rapporterades under 2015, en mer än 2014, enligt den senaste årsrapporten från International Maritime Bureau, IMB. Men antalet kapningar och gisslantaganden sjönk med 30 respektive 40 procent jämfört med året före. Sammanlagt 15 fartyg kapades och 271 personer togs som gisslan.

En sjöman dog i samband med en piratattack under 2015 och minst 14 personer skadades. Och antalet kidnappningar, där sjömännen togs ifrån fartyget, fördubblades från nio 2014 till 19 under 2015. Alla kidnappningar skedde i samband med fem attacker utanför Nigerias kust.

Berömmer gripanden

Sydostasien är fortfarande det området där flest piratattacker sker. Men IMB hyllar de åtgärder som tagits av framförallt myndigheterna i Indonesien och Malaysia.

– IMB berömmer speciellt de robusta åtgärder som tagits i Indonesien och Malaysia där myndigheterna häktat och dömt två olika piratgäng som kapat tankfartyg, säger Pottengal Mukundan, chef för IMB.

Skört läge i Somalia

Somalias kust har länge varit ett tillhåll för pirater. Men under 2015 skedde inga attacker alls i det området. Dock påpekar IMB att rederier som trafikerar Adenviken och området runt Somalia bör fortfarande vidta säkerhetsåtgärder.

– Läget i Somalia är fortfarande skört och risken för attacker är fortfarande hög. Det räcker med en lyckad kapning för att tillintetgöra alla åtgärder som vidtagits och inspirera till nya attacker, säger Pottengal Mukundan.

IMB är världens enda fristående organisation som tar emot rapporter om piratangrepp från hela världen och har gjort så sedan 1991.