Färjetrafiken Polen–Sverige fortsätter växa

Polsteams beställning av två färjor från SSN-varvet skall skrivas under denna månad. Den första färjan skall levereras under våren 2010. Det blir stora färjor med en lastkapacitet på över 3.000 filmeter för mer än 160 lastbilar. Planerna på en förlängning av kajer i Swinoujscies färjeterminal har tidigarelagts och byte av sydsvensk hamn för en del av trafiken har blivit nödvändig. Jämfört med 2005 växte transporterna av lastbilar mellan Polen och Sverige med 19 procent till 276.000 enheter 2006.Antalet passagerare ökade med sex procent till 923.000. Störst var ökningen på linjen Karlskrona–Gdynia, som växte med 13,5 procent till 325.000. Personbilarna ökar med elva procent till 237.000. (Källa: Gazeta Wyborcza)