Färjan Kronprins Harald säljs och chartras tillbaka

Color Line har sålt passagerar- och bilfärjan Kronprins Harald, 31.914 brutto, till Irish Continental Group (Irish Ferries) för EUR 43,6 miljoner. Färjan bareboatchartras tillbaka fram till månadsskiftet september/oktober då den nya färjan Color Magic levereras. Affären gäller från månadsskiftet januari/februari.Kronpris Harald byggdes 1987 vid Wärtsiläs varv i Åbo. Hon sattes in på linjen mellan Oslo och Kiel 1987, som då opererades av Jahre Line. Färjan har kapacitet för 1.458 passagerare och 750 bilar.