Fantaasia stoppad från trafikstart

Efter inspektion i Göteborg genomförd av inspektörer från sjösäkerhetsmyndigheterna i Sverige, Danmark, Norge och Estland förbjöds den Tallink-ägda färjan Fantaasia att inleda trafik mellan Langesund i Norge, Hirtshals i Danmark och Strömstad i Sverige. Färjan har chartrats av Kystlink som ersättning för Pride of Telemark som repareras efter att ha kolliderat med en vågbrytare i Hirtshals i september. Under inspektionen fann man 18 brister av vilka 12 var tillräckligt allvarliga för att ligga till grund för ett nyttjandeförbud vid en hamnstatskontroll.Synen på inspektionen och rapporten skiljer sig dock åt. Tallink och de estniska myndigheterna anser att inspektionen genomförts i ett allt för tidigt skede eftersom reparationsarbetena fortfarande pågick på Cityvarvet. Marek Rauk som är chef för den estniska fartygsinspektionen och René Sirol som är chef för det estniska sjöfartsverkets sjösäkerhetsavdelning säger till SST att Kystlink skulle ha väntat med att kalla till inspektion tills reparationerna var avslutade. Enligt den estniske inspektören Tonu Hinno har rapporten också blåsts upp i svenska medier. Den svenske sjöfartsinspektören Håkan Ågård håller inte med. – De flesta av bristerna hade inget med de pågående reparationsarbetena att göra, säger Ågård till SST. Bland punkterna finns vattentäta dörrar med fastrostade handtag, ett PA-system som inte fungerade, en beredskapsbåt som inte kunde sjösättas etc.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.