Fotograf: Lars Andersson

Kategori: Politik | Container | Ekonomi

Facket försiktigt positivt

Seko Sjöfolk är försiktigt positiva till tisdagens tonnageskattebesked från Anna Johansson (S) – även om man uppger att beskedet kom försent för åtminstone två av de nya ACL-fartygen.

Mikael Lindmark, ombudsman hos Seko Sjöfolk, gick i en debattartikel i tisdagens Göteborgs-Posten till kraftigt angrepp mot att den S-ledda regeringen dröjt med ett tonnageskattebeslut. Förseningen har enligt Mikael Lindmark lett till att åtminstone två av det Grimaldiägda rederiet ACL:s serie om fem fartyg som håller på att byggas – och som fram till mitten av 2016 ska ersätta rederiets fem befintliga fartyg – i motsats till dagens fem fartyg inte får svensk flagg.

Vissa invändningar

När Sjöfartstidningen når Mikael Lindmark på tisdagseftermiddagen är han därför visserligen positiv till Anna Johanssons besked, men har ändå vissa invändningar.

– Visst är det positivt, men det återstår att se om det är försent för att vända utvecklingen. Mycket beror på finansieringen, och man heller inte går in och rotar i nettomodellen, säger han och fortsätter:

– Sen när det gäller ACL så har vi fått besked från deras huvudkontor om att de två första fartygen i den serie om fem de håller på att bygga inte får svensk flagg. Däremot har vi fått veta att man ännu inte bestämt sig för hur man ska göra med de återstående tre fartygen. Så ur min synvinkel är beslutet om tonnageskatten ett välkommet besked, samtidigt som det återstår att se om klockan är fem i tolv, eller fem över tolv. Det får tiden utvisa, säger Mikael Lindmark som är noga med att poängtera att ACL:s ledning med vd:n Andrew Abbott i spetsen alltid varit välvilligt inställda till svensk besättning och den svenska modellen, men att det sannolikt är ägarfamiljen Grimaldi som haft sista ordet när det gäller flaggtillhörigheten.

”Puttar undan”

Enligt Mikael Lindmark har nu de Seko Sjöfolk-anslutna besättningsmedlemmarna på de två befintliga ACL-fartyg som inledningsvis ska ersättas med nybyggen fått besked om att det visserligen blir uppsägningar, men att TAP-avtalet kommer att innebära att deras medlemmar flyttas över till andra fartyg.

– Ja, eftersom TAP-avtalet finns kan vi flytta över folk från de två första fartygen som byts ut till de tre återstående fartygen så att de så att säga ”puttar ut” TAP-besättningen. Det innebär ju att det inte blir fråga om uppsägning på grund av arbetsbrist för våra medlemmar, samtidigt som det kommer att bli arbetsbrist på de sista fartygen om även resterande tre fartyg får icke-svensk flagg.

Kan få nytt jobb

Mikael Lindmark beklagar samtidigt att detta förfarande innebär trista besked för de besättningsmedlemmar som går på TAP-avtal.

– Det är förstås tråkigt för tapparna, de har ju varit där väldigt länge. Men kanske blir det så att de får jobb på de nya fartygen, de kan ju fartygen och traderna. De blir ju inte arbetslösa som våra storsjöseglare, säger Mikael Lindmark, ombudsman hos Seko Sjöfolk.

Fotnot: Sjöfartstidningen har utan att lyckas sökt ledningen för ACL för att få en bekräftelse och en kommentar på flaggtillhörigheten för de kommande fartygen.

Kommentarer

 • Anonymous

  vem bryr sig om TAP?

  för den oinvigde så är det inte svenskar som seglar TAP…

  • Anonymous

   En sån kommentar som din borde man egentligen inte kommentera men jag måste få göra det ändå!
   Dom som jobbar på TAP avtal, i detta fallet Filipiner, är faktiskt våra kollegor och vänner. Inte är det roligare för dom att bli arbetslösa än någon annan!

   • c/o

    kolleger visst, men inte svenska sjömän! tap’arna klarar sig alltid med hjälp av svenska facket….de svenska sjömännen får betala priset

 • Shanghai

  Passerade vad jag tror är nybygge no 1, ”Atlantic Star” med Liverpool i häcken.

 • F. Andersson

  Under dessa två veckor som förflutit så borde väl Sjöfartstidningen lyckats få fatt i ACL för en kommentar?
  Torde vara mycket intressant att veta deras inställning.

  • Lars Andersson

   Hej, F. Andersson! Vi har sökt ACL men har dessvärre inte lyckats få en kommentar om flaggstatusen på de kommande nybyggena. Vi jobbar på det och återkommer så fort vi hör nåt. Mvh Lars Andersson / reporter

Artikeln är stängd för fler kommentarer