Få sjöolyckor i Öresund

Säkerhetsnivån i Öresund verkar vara relativt hög. Det är en slutsats som kan dras av en rapport från danska Søfartsstyrelsens opklaringsenhed som i en rapport har gått igenom samtliga grundstötningar och kollisioner i Öresund under perioden 1997–2005. Totalt inträffade då 56 grundstötningar och 23 kollisioner. Det finns ett flertal orsaker bakom olyckorna, där allt från brädseglare till kemtankers på 45.000 ton dödvikt varit involverade. Jämfört med antalet fartyg som passerat genom Öresund är dock olyckorna relativt få. År 2000 passerade 40.046 fartyg genom Öresund. 2004 var antalet 39.466 och totalt seglade runt 320.000 fartyg genom sundet under den aktuella perioden.