Exportgodset i hamnarna ökade med 7,5 procent

2006 hanterades 180,5 miljoner ton gods i de svenska hamnarna, en ökning med 1,3 procent jämfört med 2005. Av detta var 87 procent gods i utrikes trafik. Exportgodset ökade med 7,5 procent. Det framgår av statistik från SIKA/SCB. Störst är Göteborgs Hamn med 39,9 miljoner ton, en ökning med 9,4 procent jämfört med året innan. Västsvenska hamnar svarar för nästan 40 procent av den totala hanterade godsmängden, medan nästan en fjärdedel hanteras av de sydsvenska hamnarna.Färjepassagerarna fortsätter minska i antal, om än marginellt. 29, 4 miljoner passagerare reste till eller från Sverige med färjor förra året, en minskning med en procent jämfört med 2005.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.